Adres:

Telefon:

Telefax:
Trills 9, D-40699 Erkrath, Niemcy

+49 2104 288973

+49 2104 288974
e-mail:
Web:
http://www.masa-art.eu
http://www.masa-art.de
Urzad Finansowy:
USt.-ID-Nr:
Düsseldorf-Mettmann
147/5226/0827
Operator strony
Jan Masa
© Copyright:


Aktualizowano

Niniejsza prezentacja internetowa jak rownież wszystkie przedstawione w niej prace i ich zdjecia są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek ich użycie wymaga mojej pisemnej zgody.

25.06.2018

 

Ograniczenie odpowiedzialności:

Sąd Okręgowy w Hamburgu postanowił w wyroku z dnia 12/05/1998, że poprzez zamieszczenie linku zewnętrznego jest się odpowiedzialnym za zawartość połaczonych z nim stron. Można temu zapobiec - tak LG - tylko wtedy, gdy się wyraźnie dystansuje od przedstawionych za nim treści.
Na niniejszej stronie można znaleźć linki do niektórych innych stron w internecie. Wszystkich dotyczy:
Ja, jako właściciel niniejszej strony, nie mam żadnego wpływu na treści oraz grafikę stron do których prowadzą te linki i dystansuję się od wszelkich treści i grafik na tych stronach i podstronach!

disclaimer haftungsausschluss

 

Oświadczenie o ochronie danych:

Odpowiedzialny w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (DSGVO):

Jan Masa, Trills 9,
D -40699 Erkrath

Prawa Państwa jako strony zainteresowanej
W każdej chwili moga Państwo skorzystać z poniższych praw, korzystając z danych kontaktowych podanych przez naszego inspektora ochrony danych osobowych:

• informacje o Państwa danych przechowywanych u nas i ich przetwarzaniu,
• korekta nieprawidłowych danych osobowych,
• usunięcie przechowywanych u nas danych,
• ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych ze względu na zobowiązania prawne,
• sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz
• przekazywalność danych, pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę.

Jeśli wyrazili Państwo na to zgodę, mogą ja Państwo w kazdej chwili odwołać.

W każdej chwili możliwe jest skontaktowanie sie z lokalnym organem nadzorczym w sprawie skargi. Własciwy organ nadzorczy zależy od Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia przepisów. Wykaz organów nadzoru (dla sektora niepublicznego) oraz ich adresy znajdują sie na stronie internetowej:
https://www. bfdi. bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/adres_links-node.html.

Cele przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i strony trzecie
Dane osobowe Państwa mogą być przetwarzane wyłącznie w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Państwa nie bedą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione. Przekazujemy dane osobowe Państwa osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

• wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę,
• przetwarzanie danych jest wymagane w celu realizacji umowy z klientem,
• przetwarzanie jest niezbedne do wypełnienia zobowiazania prawnego,

przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że nieujawnienie danych jest nadrzednym interesem zasługujacym na ochronę.

Usuwanie lub blokowanie danych

Przestrzegamy zasad unikania danych i ekonomii danych. Dlatego przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągniecia celów określonych w niniejszym dokumencie lub tak dlugo, jak jest to przewidziane przez prawo w różnych okresach przechowywania danych. Po upływie tego terminu, dane te zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

Zmiany w naszych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych tak, aby zawsze bylo ono zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, lub do wprowadzenia zmian w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Przy kolejnej wizycie Państwa bedzie obowiazywało to zaktualizowane oświadczenie.

Pytania do inspektora ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczacych ochrony danych proszę o przesłanie wiadomości e-mail lub podjęcie bezpośredniego kontaktu.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zostało sporządzone z pomocą:
Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG.

Tłumaczenie z niemieckiego z pomocą:
https://www.deepl.com/translator